Användaravtal

Användaravtal

Läs varje bestämmelse för detta avtal. Genom att använda våra tjänster accepterar du de metoder som beskrivs i dessa servicevillkor. Om du inte godkänner tjänstvillkoren, använd inte tjänsterna. Materialet på denna webbplats skyddas av tillämplig copyright- och varumärkeslag. Du får inte kopiera eller modifiera appen, någon del av appen eller våra varumärken på något sätt. Du får inte försöka extrahera appens källkod och du bör inte försöka översätta appen till andra språk eller skapa derivatversioner. Appen i sig, alla varumärken, upphovsrätt och databasrättigheter och andra immateriella rättigheter relaterade till appen, tillhör Qick Mobility AB.

Qick Mobility AB har åtagit sig att se till att appen är så användbar och effektiv som möjligt. Vi förbehåller oss rätten att göra ändringar i appen och debitera dig för dess tjänster, när som helst och av någon anledning. Vi debiterar dig aldrig för appen eller dess tjänster utan att meddela dig i förväg. Detta användaravtal och användarvillkoren (tillsammans “avtalet”) är ett juridiskt bindande avtal mellan dig (“du”, “din” eller “användare”) och Qick Mobility AB, som gör affärer som Qick (“Qick,” “Vi”, “Vi” eller “Våra”). Detta avtal anger de väsentliga villkoren som reglerar din användning av våra tjänster. För din användning av tjänsterna kräver Qick att du (“du”) godkänner alla villkor i detta avtal, i tillämpliga fall.

“Avtal” betyder detta avtal.

”Sekretesspolicy” avser den integritetspolicy som görs tillgänglig av Qick på https://www.Qickscooters.com/privacy

“Sparkcyklar” betyder Qick elektriska skotrar

“Elektrisk Qick-scooter” betyder de elektriska skotrar som Qick hyr ut

”Prenumeration” avser rätten att använda tjänsterna antingen genom ett prenumerationsbaserat köp (t.ex. månadskort) eller köp av en fast användningsperiod (t.ex. 24-timmarspass), såsom beskrivs närmare i App.

”Elfordon” avser Qicks elektriska skotrar, mobilitetstjänst eller liknande hårdvara för delning av mobilitet som hyrs från Qick.

”Tjänster” avser elfordonet, webbplatsen, Qick-appen och dess relaterade tjänster som beskrivs och görs tillgängliga på webbplatsen och Qick-appen, tillsammans med andra relaterade utrustningstjänster och den information som görs tillgänglig.

”Användningsområde” är de områden som definieras och anges i Qick-appen där det elektriska fordonet kan drivas och göras tillgängligt.

“Qick: Qick Mobility AB,organisationsnummer 559120-6221, Skottvägen 26, 70369 Örebro, Sverige.

”Qick-app” avser alla Qicks egna program som är tillgängliga via dator och mobila enheter och med vilka du kan komma åt de elektriska fordonen.

“Website” refers to Qick’s website: https://www.Qickscooters.com

Vi samtycker till att låta dig hyra produkterna, i enlighet med villkoren i detta avtal. Om inte annat anges,alla monetära värden som anges i detta avtal ska anses vara denominerade i svenska kronor (SEK).

1. Allmänna villkor

1.1 Avtal och parter

Du är den ensamma användaren av de tjänster som erbjuds av Qick, och är således ensam ansvarig för att följa Qicks villkor. Parterna i detta avtal är du och Qick. Det är ditt ansvar att se till att Qicks egendom används på rätt sätt av dig och ingen annan.

1.1.2 Åldersgräns

Du intygar att du är minst 18 år när du accepterar dessa villkor.

1.1.3 Qicks egendom

Genom att godkänna villkoren godkänner du att använda Qicks tjänster som appen, webbplatsen, immateriella rättigheter och den elektriska skoter på ett respektfullt sätt. Du samtycker till att använda tjänsterna för vilket ändamål tjänsten är avsedd för. Dessutom innebär det att du som kund inte får begränsa Qicks egendom genom att använda Qicks tjänster för andra ändamål än Qicks.

1.1.4

Qick tillhandahåller en informations- och förmedlingstjänst, inte en transporttjänst. Transporttjänsten tillhandahålls av tredjepartsleverantörer (“leverantörer”) (oberoende taxichaufförer personligen eller via ett företag, i egenskap av ekonomisk och professionell tjänsteleverantör). Genom att göra en bokning via Qick’s app ingår du juridiskt sett ett bindande avtal om transport med leverantören. Tvister som uppstår på grund av konsumenträttigheter, rättsliga skyldigheter eller den lagstiftning som är tillämplig på transporttjänster ska lösas mellan passagerare och förare. Vårt tjänsteutbud sträcker sig inte längre än till att vara en mellanhand mellan leverantörerna och dig (passagerare) som begär sådana tjänster.

1.2 Uthyrning

1.2.1 Du och Qicks elektriska skoter

Du är ansvarig för att bedöma din totala körförmåga, väderförhållanden som glidning, medicinska tillstånd och andra faktorer som kan påverka din förmåga att använda Qicks elektriska skotrar säkert. Användningen av Qicks elektriska skotrar måste utföras på ett säkert och respektfullt sätt, vilket innebär att du måste ta hänsyn till olika faktorer som kan utgöra en risk för dig och allmänheten när du kör. Tänk på dessa faktorer:

  • Hastighet
  • Bromssträcka
  • Väderförhållanden
  • Din nuvarande körförmåga

hur man använder Qicks elektriska skoter. Dessutom intygar godkännandet av dessa villkor att du inte kommer att använda den elektriska skoter i händelse av en defekt på den elektriska skoter. Det är ditt ansvar som kund att göra en säkerhetskontroll av hela den elektriska skoter. Qick avskräcker helt någon från att använda en elektrisk skoter i händelse av en defekt. Qick uppmuntrar dig starkt att kontrollera batterinivån innan du använder scootern för att bedöma om du kommer att kunna nå ditt mål. Vi avråder dig från att använda en elektrisk skoter med låg batterinivå. I händelse av en upptäckt defekt måste du meddela Qick.

1.2.2 Tillgänglighet

Du samtycker till att Qicks elektriska skotrar endast är tillgängliga under bra väderförhållanden. Dessutom samtycker du till att skotrarna inte kommer att finnas tillgängliga hela dagen under säsongen på grund av de elektriska skotrarnas natur. Tillgängligheten påverkas av olika faktorer såsom väder, säsongsmässiga förändringar och force majeure som påverkar Qicks tillhandahållande av tjänster.

2. Ditt ansvar

2.1 Du ansvarar för skotern

Du samtycker till att ansvara för Qicks egendom och för att förhindra skador på den. I händelse av en skada på skotern åtar du dig att ersätta Qick för skadan enligt de villkor som anges i detta avtal. Du samtycker till att kontakta Qick i händelse av en skada, stöld eller förlust av Qicks elektriska skoter.

3. Sekretesspolicy

Qick samlar in och behandlar din personliga information i enlighet med Qicks sekretesspolicy, tillgänglig på https://www.Qickscooters.com/privacy. Genom att acceptera dessa villkor samtycker du till Qicks insamling och behandling av din personliga information i enlighet med sekretesspolicyn.

4. Uppdateringar av detta avtal

Qick förbehåller sig rätten att ändra detta avtal när som helst och utan förvarning. Eventuella ändringar träder i kraft omedelbart när de publiceras på Qicks webbplats eller Qicks app. Det är ditt ansvar att regelbundet granska detta avtal för att vara medveten om eventuella ändringar. Genom att fortsätta använda Qicks tjänster efter eventuella ändringar accepterar du dessa ändringar.

5. Kontaktinformation

Om du har några frågor om detta avtal eller Qicks tjänster, vänligen kontakta oss på:

Qick Mobility AB
Skottvägen 26
70369 Örebro, Sverige
Email: support@Qickscooters.com