Hållbarhet hos Qick Mobility AB

Välkommen till vår hållbarhetssida. På Qick är vi engagerade i att driva vår verksamhet på ett sätt som respekterar vår planet. Nedan listar vi några av de viktigaste sätten vi arbetar för att minimera vår miljöpåverkan och bidra till en mer hållbar framtid.

1. Fossilfri verksamhet

Vår verksamhet är 100% fossilfri. När vi byter batterier och utför service på våra elscootrar använder vi endast fossilfria fordon. Genom att avstå från fossila bränslen minskar vi våra koldioxidutsläpp och bidrar aktivt till en renare luft och miljö.

2. Miljövänligt transportmedel

Våra elscootrar är inte bara praktiska och roliga att åka på, de är också ett mycket miljövänligt alternativ till traditionella fordon. Att byta från bil till elscooter för korta resor kan dramatiskt minska ditt personliga koldioxidavtryck.

3. Grön el för laddning

All laddning av våra scootrar och fordon sker med 100% förnybar energi, eller grön el. Vi är stolta över att stödja övergången till förnybara energikällor och bidra till att minska efterfrågan på fossila bränslen.

4. Återanvändning och återvinning

Alla delar av våra scootrar återanvänds, och vi ser till att trasiga batterier återvinns på ett ansvarsfullt sätt. Genom att maximera återanvändningen av material och säkerställa korrekt återvinning bidrar vi till en cirkulär ekonomi och minskar avfallet.

5. Lång livslängd

Våra scootrar är byggda för att hålla länge. Efter 5-6 års användning säljer vi dem vidare till företag i andra länder som renoverar och fortsätter att använda dem. Denna långa livslängd minimerar avfallet och säkerställer att varje scooter används fullt ut innan den tas ur bruk.

Tillsammans för en grönare framtid

Genom att välja Qick Mobility AB väljer du ett företag som värdesätter hållbarhet och som aktivt arbetar för att skydda vår planet. Tack för att du hjälper oss att göra en skillnad!