Sekretesspolicy för Qick

Sekretesspolicy för Qick

Denna applikation samlar in vissa personuppgifter från sina användare. Användare kan omfattas av olika skyddsstandarder och bredare standarder kan därför gälla för vissa. För att lära sig mer om skyddskriterierna kan användarna hänvisa till tillämpningsavsnittet. Detta dokument kan skrivas ut som referens med utskriftskommandot i inställningarna i vilken webbläsare som helst.

Ägare och datakontrollant

Qick Mobility AB
Qick SKOTTVÄGEN 26
703 69 Örebro
E-postadress till ägare: Support@qickscooters.com

Typer av insamlad data

Bland de typer av personuppgifter som denna applikation samlar in, av sig själv eller genom tredje part, finns det: förnamn; efternamn; telefonnummer; e-postadress; Småkakor; Användningsdata; uppgifter om allmän aktivitet; rörelseaktivitet; geografisk position. Fullständig information om varje typ av personuppgifter som samlas in tillhandahålls i de särskilda avsnitten i denna integritetspolicy eller genom specifika förklaringstexter som visas före datainsamlingen.

Personuppgifter kan tillhandahållas fritt av användaren, eller, i händelse av användningsdata, samlas in automatiskt när du använder denna applikation. Om inte annat anges är all information som begärs av denna applikation obligatorisk och underlåtenhet att tillhandahålla dessa uppgifter kan göra det omöjligt för denna applikation att tillhandahålla sina tjänster. I fall där denna applikation specifikt anger att vissa uppgifter inte är obligatoriska, står användarna fritt att inte kommunicera dessa data utan konsekvenser för tillgängligheten eller funktionen för tjänsten. Användare som är osäkra på vilka personuppgifter som är obligatoriska är välkomna att kontakta ägaren.

All användning av kakor – eller andra spårningsverktyg – av denna applikation eller av ägare av tredje parts tjänster som används av denna applikation tjänar syftet att tillhandahålla den tjänst som krävs av användaren, utöver andra syften som beskrivs i detta dokument och i cookiepolicyn, om tillgänglig.

Användare är ansvariga för alla personuppgifter från tredje part som erhållits, publicerats eller delats genom denna applikation och bekräftar att de har tredje parts samtycke till att tillhandahålla informationen till ägaren.

Läge och plats för bearbetning av data

Metoder för bearbetning

Ägaren vidtar lämpliga säkerhetsåtgärder för att förhindra obehörig åtkomst, avslöjande, modifiering eller obehörig förstörelse av uppgifterna. Databehandlingen utförs med hjälp av datorer och / eller IT-aktiverade verktyg, enligt organisatoriska procedurer och lägen som är strikt relaterade till de angivna syftena. Utöver ägaren kan uppgifterna i vissa fall vara tillgängliga för vissa typer av ansvariga personer som är involverade i driften av denna applikation (administration, försäljning, marknadsföring, juridisk, systemadministration) eller externa parter (såsom tredje- partitekniska tjänsteleverantörer, postföretag, värdleverantörer, IT-företag, kommunikationsbyråer), vid behov utsedda till databehandlare av ägaren. Den uppdaterade listan över dessa parter kan begäras av ägaren när som helst.

Plats

Uppgifterna behandlas på ägarens driftkontor och på andra ställen där de parter som är involverade i behandlingen finns. Beroende på användarens plats kan dataöverföringar innebära att användarens data överförs till ett annat land än sitt eget. För att ta reda på mer om platsen för behandling av sådana överförda data kan användare kontrollera avsnittet som innehåller information om behandlingen av personuppgifter.

Om bredare skyddsstandarder är tillämpliga har användarna också rätt att lära sig om den rättsliga grunden för dataöverföring till ett land utanför Europeiska unionen eller till någon internationell organisation som styrs av internationell folkrätt eller inrättats av två eller flera länder, såsom FN , och om de säkerhetsåtgärder som ägaren vidtagit för att skydda deras data. Om någon sådan överföring sker kan användare ta reda på mer genom att kontrollera relevanta avsnitt i detta dokument eller fråga med ägaren med hjälp av informationen i kontaktavsnittet.

Retentionstid

Personuppgifter ska behandlas och lagras så länge som krävs av det syfte de har samlats in för. Därför:

  • Personuppgifter som samlas in för ändamål relaterade till genomförandet av ett avtal mellan ägaren och användaren ska behållas tills sådant avtal har fullgjorts.
  • Personuppgifter som samlas in för ägarens legitima intressen ska behållas så länge som behövs för att uppnå sådana syften. Användare kan hitta specifik information om de legitima intressen som ägaren bedriver inom relevanta avsnitt i detta dokument eller genom att kontakta ägaren.

Ägaren kan tillåtas att behålla personuppgifter under en längre period närhelst användaren har gett sitt samtycke till sådan behandling, så länge som sådant samtycke inte dras tillbaka. Dessutom kan ägaren vara skyldig att behålla personuppgifter under en längre period närhelst det krävs för att utföra en rättslig skyldighet eller på order av en myndighet.

När lagringstiden löper ut ska personuppgifter raderas. Därför kan rätten till tillgång, rätten till radering, rätten till rättelse och rätten till dataportabilitet inte genomföras efter utgången av lagringsperioden.

Syftet med behandlingen

Uppgifter om användaren samlas in för att ägaren ska kunna tillhandahålla sina tjänster, samt för följande ändamål: Åtkomst till konton från tredje part, Analytics, Kontaktanvändare, Hantera användardatabaser, Användarens databas, Registrering och autentisering och Användardatabas och hantering. Användare kan hitta ytterligare detaljer om sådana behandlingsändamål och om de specifika personuppgifter som används för varje syfte i de relevanta avsnitten i detta dokument.

Detaljerad information om behandlingen av personuppgifter

Personuppgifter samlas in för följande ändamål och med hjälp av följande tjänster:

Ytterligare information om insamling och bearbetning av data

Rättsliga åtgärder

Användarens personuppgifter kan användas för rättsliga ändamål av ägaren i domstol eller i de steg som leder till möjliga rättsliga åtgärder som härrör från felaktig användning av denna applikation eller relaterade tjänster. Användaren förklarar sig vara medveten om att ägaren kan vara skyldig att avslöja personuppgifter på begäran av offentliga myndigheter.

Information om användarens personuppgifter och behandlingen

Användarens personuppgifter samlas in och behandlas för att ägaren ska kunna tillhandahålla sina tjänster och för följande ändamål: Åtkomst till konton från tredje part, Analytics, Kontaktanvändare, Hantera användardatabaser, Användarens databas, Registrering och autentisering och Användardatabas och hantering. Användare kan hitta ytterligare detaljer om sådana behandlingsändamål och om de specifika personuppgifter som används för varje syfte i de relevanta avsnitten i detta dokument.

Push-notiser

Denna applikation kan skicka push-notiser till användaren för att uppnå de syften som beskrivs i denna integritetspolicy.

Online försäljning av varor och tjänster

De personuppgifter som samlas in används för att tillhandahålla användaren med tjänster eller för att sälja varor, inklusive betalning och eventuella leveranser. De personuppgifter som samlas in för att genomföra betalningen kan inkludera kreditkortsnummer, bankkontouppgifter som används för överföring eller andra avsedda betalningsmetoder. Den typ av insamlade data som denna applikation samlar in är markerade för användaren och för syftet med tjänsten.